SPP fonder

 

 

 

Hållbar kapitalförvaltning i 2020-talet

 Framtiden ställer nya krav på er som kapitalägare och oss som kapitalförvaltare; rapportering utifrån de globala hållbarhetsmålen, värdering av tillgångar till marknadsvärde innebär koll på risker och värdeförändringar, digitalisering och tydligare återkoppling kring portföljen. Hur förberedda är vi inför detta skifte och hur rustar vi oss på bästa sätt?